NASZ NOWY PROBOSZCZ

O. Tomasz Jędruch SchP urodził się w 1969 roku w Lublinie. Tam ukończył szkołę podstawową i średnią. Po maturze w 1989 roku wstąpił do nowicjatu Zakonu Pijarów. Po siedmiu latach formacji zakonnej i studiach teologicznych przyjął święcenia kapłańskie 18 V 1996 r. Pracował najpierw jako duszpasterz i katecheta w Parafii Św. Jana Chrzciciela w Cieplicach-Jeleniej Górze, następnie jako katecheta i wychowawca w Liceum Pijarów w Krakowie. Na Kapitule Prowincjalnej Zakonu Pijarów w 2003 roku został wybrany Asystentem Prowincjalnym. Funkcję tę pełnił przez trzy kadencje do kwietnia obecnego roku. W latach 2003 – 2007 był przełożonym wspólnoty Domu Prowincjalnego w Krakowie przy ul. Pijarskiej 2. W 2007 roku został mianowany rektorem pijarskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Stamtąd przychodzi do naszej Parafii, by być jej proboszcze a równocześnie rektorem Domu Zakonnego Pijarów w Rzeszowie. W urząd proboszcza będzie wprowadzony przez Księdza Dziekana w niedzielę 30 sierpnia br.