NIEDZIELA ADWENTU, ROK C- OCZEKIWANIE POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA CHRYSTUSA

I NIEDZIELA ADWENTU, ROK C

EWANGELIA (Łk 21,25-28.34-36)
Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

ROZWAŻANIE:

Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii pragnie nas ostrzec przed końcem świata. Mówi nam abyśmy nie bali się lecz nabrali ducha i podnieśli głowy ponieważ zbliża się odkupienie. Pan Jezus ostrzega nas aby nasze serca nie były w grzechu lecz były czyste. Namawia nas abyśmy czuwali w modlitwie.

Michał Kubrak