NIEDZIELA – WARTO PRZECZYTAĆ

Nasza cywilizacja jest zagrożona
Ks. Andrzej Halemba ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie mówi, że tak jak Cesarstwo rzymskie zostało wchłonięte przez niecywilizowane ludy tak i Europa, która odcięła się od swych chrześcijańskich korzeni może ulec innym kulturom i cywilizacjom.

Wiarą się podzielić. 1050 rocznica Chrztu Polski.
Abp Wojciech Polak Prymas Polski pyta ludzi wierzących „Na ile – jako chrześcijanie – jesteście w świecie solą i światłem?”

Ile dialogu. Ile polityki.
Spotkanie Papieża Franciszka z patriarchą Moskwy Cyrylem. Czy w dłuższej perspektywie można się spodziewać ocieplenia chłodnych relacji pomiędzy Moskwa a Watykanem?

Siłownia dla Mózgu. Joanna Operacz
Rada: Żeby mieć pożytek z mózgu trzeba go ćwiczyć – uczyć się na pamięć i czytać książki