Niedziela Zmartwychwstania – Życzenia Świąteczne

Drodzy Parafianie, Przyjaciele i Sympatycy Parafii!

Z wdzięcznością wyznajemy wiarę w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

i Jego realną obecność w naszym życiu – w naszej codzienności.

Życzmy sobie wzajemne,

byśmy potrafili przyjąć w każdej życiowej sytuacji

POKÓJ, który On przynosi,

NADZIEJĘ, którą On w nas wzbudza,

Jego MIŁOŚĆ, która przebacza i leczy!

Pozwólmy Jezusowi prowadzić nas

w naszym codziennym DZISIAJ!

Z modlitwą

Wasi duszpasterze OO. Pijarzy