22.11 – 30.11 – Nowenna do św. Andrzeja Boboli

Zachęcamy do włączenia się w ogólnopolską inicjatywę nowenny do św. Andrzeja Boboli w intencji naszej Ojczyzny. Rozpoczęcie w poniedziałek.

W naszym kościele będziemy modlić się przy relikwiach Świętego codziennie od 22 do 30 listopada przed wieczorną Mszą św.

 

Litania do św. Andrzeja Boboli

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami

Św. Andrzeju Bobolo, módl się za nami

Św. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza, módl się za nami

Św. Andrzeju, napełniony duchem Bożym, módl się za nami

Św. Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny, módl się za nami

Św. Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli, módl się za nami

Św. Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia, módl się za nami

Św. Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim, módl się za nami

Św. Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę, módl się za nami

Św. Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami

Św. Andrzeju, Apostole Polesia, módl się za nami

Św. Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci, módl się za nami

Św. Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych, módl się za nami

Św. Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur, módl się za nami

Św. Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach, módl się za nami

Św. Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan, módl się za nami

Św. Andrzeju, męczenniku i apostole, módl się za nami

Św. Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała, módl się za nami

Św. Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami, módl się za nami

Św. Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny, módl się za nami

Św. Andrzeju, wielki Orędowniku Polski, módl się za nami

Św. Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze, módl się za nami

Św. Andrzeju, nasz wielki Patronie, módl się za nami.

 Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga

 Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili, uproś nam u Boga

Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili, uproś nam u Boga

Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili, uproś nam u Boga

Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali, uproś nam u Boga

Abyśmy Bogu wiernie służyli, uproś nam u Boga

Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali, uproś nam u Boga

Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali, uproś nam u Boga

Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali, uproś nam u Boga.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

P: Módl się za nami święty Andrzeju Bobolo

W: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Za: „Cuda św. Andrzeja Boboli”, opracowała Elżbieta Polak, Wydawnictwo WAM 2017

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…