NOWI WSPÓŁBRACIA NOWICJUSZE

11 września podczas modlitwy wieczornej, komplety, w nowicjacie miał miejsce obrzęd założenia wyznania wiary przez kandydatów do pierwszej profesji oraz zapoczątkowania nowicjatu przez czterech przednowicjuszy. Nabożeństwu przewodniczył o. Prowincjał, który dokonał także poświęcenia habitów dla nowicjuszy,

którzy następnego dnia złożyli pierwszą profesję.