PIJARZY RZESZÓW

NOWICJAT

Nowicjat w Zakonie Pijarów to:

Formatorzy

Są nimi Ojciec Magister i Ojciec Duchowny, którzy na co dzień towarzyszą nowicjuszom.

 

Miejsce

Dom Nowicjatu Zakonu Pijarów znajduje się w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 125. W Domu Nowicjatu jest m. in.: kaplica, sala do nauki, biblioteka, miejsce do wspólnego spędzania czasu, pokoje do spania. Nowicjat jest domem objętym klauzurą, tzn. jest on domem częściowo zamkniętym dla osób z zewnątrz.

 

Czas

Trwa pełny rok kalendarzowy (od 12 września do 12 września kolejnego roku). Rozpoczyna się i kończy pięciodniowymi rekolekcjami. Po rocznej formacji nowicjusz składa prośbę o możliwość złożenia ślubów w Zakonie Pijarów i jeśli uzyska zgodę to 12 września składa śluby zakonne: czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i troski o wychowanie dzieci i młodzieży. Po złożeniu ślubów, już jako pijar-zakonnik, jedzie do domu by następnie, w październiku, stawić się w seminarium w Krakowie i by rozpocząć studia filozoficzno-teologiczne.

 

Przestrzeń rozwoju

Miejsce i czas nowicjatu mają być przestrzenią rozwoju duchowego, intelektualnego, ludzkiego i pijarskiego. Nowicjusze mają zajęcia wykładowe (Wstęp do Pisma Świętego, Historia Założyciela i Zakonu, Studium Konstytucji Zakonu, Teologia Życia Duchowego, Greka, Muzyka, Język Polski). W czasie nowicjatu podejmują regularne rozmowy z Ojcem Duchownym, który prowadzi nowicjusza w pogłębianiu relacji z Panem Bogiem.

 

Rozeznawanie powołania

Miejsce i czas nowicjatu są przestrzenią rozeznawania własnego powołania. Służy temu m. in. towarzyszenie Magistra Nowicjatu, który w rozmowach indywidualnych z nowicjuszami wspomaga ich w odkrywaniu i odnajdywaniu w ich życiu planu Pana Boga. W każdym momencie trwania nowicjatu można podjąć decyzję o rezygnacji z drogi życia zakonnego.

 

Modlitwa, wspólnota, służba drugiemu człowiekowi, wyjazdy, wspólny trud i praca …

W roku 2019 Nowicjat w Zakonie Pijarów rozpoczęli:

Łukasz Fabijański

Pochodzę z Plewisk – wioski pod Poznaniem. Od 2005 roku przez 9 lat uczęszczałem do Szkoły Ojców Pijarów w Poznaniu, gdzie ukończyłem Szkołę Podstawową i Gimnazjum. Potem ukończyłem VIII LO w Poznaniu i przez dwa lata studiowałem Informatykę na Politechnice Poznańskiej. Interesuje się muzyką, podróżami i nowymi technologiami.

Będąc w szkole u Pijarów uczestniczyłem w życiu szkoły, różnych wyjazdach i rekolekcjach. Będąc w liceum byłem animatorem na wyjeździe integracyjnym gimnazjum Pijarskiego, a po pierwszym roku studiów wychowawcą na kolonii z dziećmi z Warszawskiej Pijarskiej Szkoły i Parafii. Podczas tych wyjazdów zauważyłem, że praca z dziećmi i młodzieżą sprawia mi bardzo dużo radości. Chcąc bardziej pomagać i towarzyszyć ludziom, a szczególnie dzieciom i młodzieży postanowiłem w tym roku wstąpić do Zakonu Pijarów.

Karol Mystkowski

Urodziłem się 18 września 2000 r. Pochodzę z Elbląga. W tym roku ukończyłem Liceum Ojców  Pijarów im. św. Mikołaja. Z pijarami jestem związany od 5 lat ( wcześniej 2 lata gimnazjum). Przez ten czas brałem udział w różnych wyjazdach pijarskich ( SMP, sylwester). Uczestniczyłem również wielokrotnie w rekolekcjach powołaniowych, w tym dwóch w Krakowie. Byłem również przez 10 lat ministrantem w mojej rodzinnej parafii. Przyglądając się pracy duszpasterskiej pijarów zacząłem odczuwać pragnienie życia według rad ewangelicznych z uwzględnieniem szczególnej troski o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu pobożności i nauki. Ku wybraniu nowicjatu przyczyniło się również moje marzenie zastania nauczycielem.

Interesuję się historią ( zwłaszcza epoki średniowiecza), apologetyką katolicką oraz liturgią

Šimon Chrzaser 

 

 

Urodziłem się w Trebišove v archidiecezji Košice. Całe życie mieszkałem we wsi Bożcice we wschodniej części Słowacji. Chodziłem do gimnazjum w Trebisovie, po ukończeniu szkoły wstąpiłem do diecezjalnego seminarium w Koszycach. Po ok.2 latach rozeznałem jednak chęć wstąpienia do Zakonu Ojców Pijarów. Odbyłem roczny przednowicjat w Nitrze, następnie dalszą formację odbywam w Rzeszowie w nowicjacie.

Moje zainteresowania to piłka nożna, hokej, literatura duchowna.