Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych: „Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”

„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN” – to Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych, którzy obradowali w dniach 21-23 maja br. w Stegnie podczas ogólnopolskiego spotkania, które poprowadził bp Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

Pełny tekst oświadczenia jest dostępny pod następującym linkiem.

W odpowiedzi na ostatni akapit powyższego oświadczenia, którego treść jest następująca:

„Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.”

można uzupełnić specjalny dokument, który można pobrać tutaj i przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres: kancelaria@men.gov.pl lub pocztą tradycyjną na podany adres