Palec Bożej prawicy – Adoracja Uwielbienia

VENI CREATOR SPIRITUS
PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY

1. O Stworzycielu Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz,
Sercom co dziełem są Twych rąk.

2. Pocieszycielem jesteś zwan,
I Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczenie naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

3. Ty darzysz łaską siedmiokroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

4. Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał,
Pokrzep stałością mocy twej.

5. Nieprzyjaciela odpędź w dal,
I Twym pokojem obdarz wraz,
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.

7. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał,
I Temu co pociesza nas,
Niech hołd wieczysty płynie chwał.
Amen.

HASŁO ROKU DUSZPASTERSKIEGO 2018-19

Kościół postanowił by lata 2017-2019 były czasem refleksji, modlitwy i doświadczania Ducha Świętego. Program duszpasterski „Duch, który umacnia miłość” ma skłonić wspólnoty do formacji ukierunkowanej na trzecią osobę Trójcy Świętej.
W naszych piątkowych Adoracjach Uwielbienia będziemy rozważać, napisany przez benedyktyńskiego mnicha w IX w., łaciński hymn Veni Creator Spiritus (O Stworzycielu Duchu przyjdź!). Chcemy by refleksja prowadziła nas w naszej wspólnej modlitwie do doświadczenia działania Ducha Świętego w naszym życiu.


Ty darzysz łaską siedmiokroć,                         Dawco siedmiu darów,

Bo moc z prawicy Ojca masz,                       Palcu Bożej prawicy,

Przez Ojca obiecany nam,                               Uroczysta obietnico Ojca,

Mową wzbogacasz język nasz.                       Ty kładziesz na ustach słowo.

 

Palcu Bożej prawicy

 

Hymn Veni Creator Spiritus w swojej trzeciej strofie określa Ducha Świętego jako tego, który ma „moc z prawicy Ojca”. Jest to równoznaczne ze stwierdzeniem, że Duch Święty jest „Palcem Bożej prawicy”.

Duch jest dotykiem Boga czyli miejscem i momentem spotkania Tego, który jest Bogiem i stworzenia. Jeśli doświadczamy obecności Boga, to dzięki „dotknięciu” Ducha Świętego. Dotyk Boga jest tym, który czyni cuda na ziemi. Jezus, w mocy Ducha Świętego, palcem Bożym wyrzucał złe duchy (por. Łk 11,20), a Apostołowie i św. Paweł w imię Jezusa i w powołaniu się na autorytet Jezusa czynili podobnie.

We wspólnej modlitwie będziemy prosili na wzór św. Pawła o doświadczenie działania Ducha Świętego, tak by w naszym życiu przejawiały się dzieła Jego potęgi.

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy

Piątek, 22 lutego 2019 r.

godz. 20.00

Kościół OO. Pijarów