PIERWSZA PROFESJA NOW. TOMASZA

W dzisiejszą uroczystość Najświętszego Imienia NMP, święto patronalne Zakonu Pijarów now. Tomasz Świtała po rocznym przygotowaniu w Nowicjacie, na ręce Prowincjała o. Józefa Matrasa złożył swoją pierwszą profesję. Ślubując Bogu Wszechmogącemu czystość, ubóstwo i posłuszeństwo oraz troskę o wychowanie dzieci i młodzieży wszedł w szeregi Pijarów. Od tej pory, już nie nowicjuszowi, a klerykowi Tomaszowi życzymy szczęścia na drodze życia zakonnego.