PLAN KOLĘDY

PROGRAM KOLĘDY

27 XII 2016 r. 1. Leszka Czarnego 2 od nr 1
2. Leszka Czarnego 2 od nr 54
3. Leszka Czarnego domki od nr 1
4. Litewska od nr 1 i Witolda

28 XII 2016 r. 1. Bolesława Śmiałego od nr 2
2. Anny Jagiellonki od nr. 1
3. Królewska od początku ulicy
4. Królewska od końca ulicy

29 XII 2016 r. 1. Władysława IV od początku
2. Władysława IV od końca
3. Zygmunta I Starego od początku
4. Zygmunta I Starego od końca

30 XII 2016 r. 1. Saska parzyste od nr 2
2. Saska nieparzyste od nr 1
3. Saska nieparzyste od nr 57
4. Saska nieparzyste od nr 61

02 I 2017 r. 1. Królowej Bony od nr 6 i Aleksandra Jagiellończyka
2. Warneńczyka parzyste od nr 2
3. Warneńczyka parzyste od nr 24
4. Warneńczyka parzyste od nr 40

03 I 2017 r. 1. Warneńczyka nieparzyste od nr 1
2. Warneńczyka nieparzyste od nr 41
3. Warneńczyka nieparzyste od nr 61
4. Warneńczyka nieparzyste od 85

04 I 2017 r. 1. Książęca od początku
2. Książęca od końca ulicy
3. Henryka Pobożnego od nr 1
4. Kazimierza Odnowiciela od nr 1 i Królowej Marysieńki

05 I 2017 r.1. J. Olbrachta parzyste od nr 2
2. J. Olbrachta nieparzyste od nr 1
3. J. Olbrachta nieparzyste od nr 47C malejąco

07 I 2017 r.od godz. 10.00 do 13.00
1. Lwowska parzyste od nr 76 (bez bloków)
2. Lwowska parzyste od nr 118 malejąco (bez bloków)
3. Bałtycka od nr 1 i Tatrzańska
4. Bałtycka od nr 12
5. Bałtycka od nr 23
Od godz. 15.00
1. Lwowska nieparzyste od nr 75
2. Lwowska nieparzyste od nr 111
3. Lwowska nieparzyste od nr 155
4. Lwowska nieparzyste od nr 179

09 I 2017 r. 1. Lwowska 96 od nr 1
2. Lwowska 96 od nr 32
3. Lwowska 98D od nr 1

10 I 2017 r. 1. Lwowska 96A od nr 1
2. Lwowska 96A od nr 52
3. Lwowska 98A od nr 1

11 I 2017 r.1. Lwowska 98 od nr 1
2. Lwowska 98 od nr 52
3. Lwowska 98B od nr 1

12 I 2017 r. 1. Lwowska 98C od nr 1
2. Lwowska 98C od nr 76
3. M.Filipa domki od nr 1

13 I 2017 r.1. M. Filipa od nr 22
2. M. Filipa od nr 36
3. M. Filipa od nr 60

14 I 2017 r.od godz. 10.00 do godz. 13.00
1. Cienista od nr 1
2. Morgowa nieparzyste od nr 83
3. Morgowa nieparzyste od nr 109
od godz. 15.00
1. Morgowa parzyste od nr 38
2. Morgowa parzyste od nr 86
3. Morgowa parzyste od nr 140

16 I 2017 r.1. Kaszubska od nr 1
2. Pomorska od początku
3. Pomorska od końca

17 I 2017 r.1. Mazowiecka parzyste od nr 2
2. Mazowiecka parzyste od nr 44
3. Mazowiecka parzyste od nr 76

18 I 2017 r.1. Mazowiecka nieparzyste od nr 1
2. Mazowiecka nieparzyste od nr 23
3. Podlaska od nr 1

19 I 2017 r.1. Kujawska 13 od nr 1
2. Kujawska 13 od nr 58

20 I 2017 r.1. Kujawska 9B od nr 1
2. Kujawska 13 A od nr 1
3. Kujawska 13 A od nr 50

21 I 2017 r. od 10.00 do 13.00
1. Kujawska domki od początku ulicy
2. Kujawska domki od końca ulicy