PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO – BIERZMOWANIE 2016

Przyjmij znamię Daru Ducha Świętego. Te słowa w tym roku usłyszało 55-ciu młodych ludzi, którzy 11 kwietnia, z rąk bpa Jana Wątroby przyjęli sakrament bierzmowania. W tym roku, z racji tego, że będziemy przeżywać w wizytację ks. Biskupa, udzielenie tego sakramentu odbyło się w naszym kościele parafialnym. Przygotowanie do tego sakramentu wiele lat, na katechezie, modlitwie i rozmowach, a to ścisłe przegotowanie trwało 9 miesięcy. W oparciu o YOUCAT – katechizm młodych i YOUCAT Bierzmowanie – materiały dla kandydatów do bierzmowania, w dużej grupie z o. Mariuszem, a potem w małych grupach, przy pomocy 11 animatorów młodzież miała okazję na nowo odkrywać Boga i Jego miłość. Oczywiście nie zabrakło także spotkań poświęconych Osobie Ducha Świętego i bierzmowaniu. Uwieńczeniem przygotowań był dzień skupienia, który prowadził o. Marek Kudach – rektor pijarskiego seminarium w Krakowie. Niech Duch Święty wspiera naszą młodzież na drodze ku dojrzałemu życiu chrześcijańskiemu.

Galeria z dnia skupienia: