REKOLEKCJE POWOŁANIOWE

Zapraszamy na rekolekcje powołaniowe, które odbędą się w pijarskim nowicjacie, w Rzeszowie. 

Temat: O tym, co jest najważniejsze.

Termin: 22-26 stycznia 2019 r.

Rozpoczynamy we wtorek wieczorem a kończymy w sobotę obiadem.
W programie: modlitwa indywidualna i wspólnotowa, rozmowy, spotkanie ze wspólnotą zakonną.

Prowadzący o. Tomasz Abramowicz i o. Grzegorz Misiura

Zapraszamy

Zgłoszenia na rekolekcje u Prowadzących.