ROBIMY RABAN!!!

Eucharystia jest przygotowaniem do rabanu, jaki mamy zrobić. Zapraszamy 6 listopada na godz. 19:30.

W programie Serce 2.0 chodzi o aktualizację serca. Pan Bóg mówi przez proroka: Dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę w wasze wnętrze (Ez 36,26). Rozważamy fragment, który zaproponował nam papież Franciszek z Ewangelii wg św. Mateusza o ośmiu błogosławieństwach: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5,8). Nasze przygotowanie do ŚDM opiera się na dwóch sakramentach. Na sakramencie pokuty (Błogosławieni czystego serca) i na sakramencie Eucharystii (Boga oglądać będą) – dlatego ten program przemiany serc ma nazwę – Serce 2.0.

Zapraszamy wszystkich młodych ludzi (i tych czujących się młodo) w każdy pierwszy piątek miesiąca na 19.30. Zaczynamy Eucharystią, a później w auli pod kościołem jest spotkanie.