PIJARZY RZESZÓW

  RUCH FOCOLARI

Ruch Focolari powstał w czasie II wojny światowej w Trydencie , we Włoszech. Chiara Lubich (ur. 22.01.1920) wraz z kilkoma przyjaciółkami odkrywa , że Bóg jest Miłością i kocha każdego nieskończenie. I to staje się iskrą inspirującą do powstania i rozprzestrzeniania się Ruchu.  W krótkim czasie rozszerza się on na całe Włochy, a w latach 60 obejmuje Europę i inne kontynenty.

Oficjalną aprobatę Stolicy Apostolskiej Ruch Focolari uzyskał w 1962 roku pod nazwą Dzieło Maryi.Celem Ruchu jest realizacja Testamentu Jezusa „aby wszyscy stanowili jedno” (J17,21).Jezus ukrzyżowany i opuszczony-szczyt miłości Boga do człowieka- staje się kluczem do jedności i wskazaniem, jak przemieniać każde cierpienie w miłość.Duchowością jedności starają się żyć nie tylko katolicy, lecz także chrześcijanie innych Kościołów, wyznawcy różnych religii oraz osoby o innych przekonaniach.

Miasteczka Ruchu –Mariapoli  czyli miasta Maryi są miejscem prowadzenia dialogu oraz stałym „laboratorium” życia Ewangelią. Wraz z przedsiębiorstwami, szkołami, kościołem, miejscami sportu i rekreacji są one modelem nowoczesnego społeczeństwa, przenikniętego duchem Ewangelii.

Pierwsze miasteczko powstało w 1964 roku we Włoszech,  w Loppiano ( k. Florencji ) i liczy obecnie ponad 900 mieszkańców. Znajdują się tam szkoły formacyjne dla rodzin , młodzieży , dzieci, dla zakonników , zakonnic ,księży itd., działa Spółdzielnia  Loppiano Prima produkująca oliwę oraz wino, funkcjonują przedsiębiorstwa Azur i Fantasy produkujące wyposażenie pokoi dziecięcych oraz Centrum Artystyczne- Centro Ave– wyspecjalizowane w ceramice.

 

W Loppiano mają siedzibę dwa zespoły muzyczne:  Gen Verde i Gen Rosso. Na świecie jest już 35 miasteczek. Każde z nich ma pewną specyfikę, np.  Mariapoli Nuova Legge ( Ottmaring, Niemcy) znane jest jako centrum ekumeniczne, miasteczko Pace (Tagaytay, Filipiny)- znane jest z dialogu międzyreligijnego, zaś Mariapoli Ginetta(Brazylia) wyróżnia się rozbudowanym centrum przemysłowym.

Do Polski Ruch Focolari   dotarł pod koniec lat sześćdziesiątych.W dniu 24 czerwca  1996 roku Chiara Lubich zainaugurowała uroczyście w obecności władz świeckich i kościelnych miasteczko Mariapoli Fiore, które powstało w Trzciance (gm. Wilga), na terenach użyczonych przez KUL. W miasteczku znajdują się dwa domy rekolekcyjne z salą spotkać na 150 osób , kaplicą i pokojami gościnnymi  dla 65 osób. Mieści się tu również Redakcja czasopisma Nowe Miasto oraz biuro Fundacji Mariapoli. Powstały także nowe domy: dom dla formacji księży i kleryków w duchowości komunii oraz dom dla formacji rodzin.

 

Spotkania w naszej parafii odbywają się w kawiarence, w każdy drugi poniedziałek miesiąca po Mszy Św. o godz. 18.00. Dodatkowe informacje nt. Ruchu na stronie internetowej:    www.focolare.org/polska/

 

Serdecznie zapraszamy

Serdecznie zapraszamy na nasze szczególne święto !!! Spotkanie otwarte  wspólnoty Ruchu Focolari, związane ze stuleciem urodzin Chiary Lubich w pierwszą niedzielę miesiąca, tj. 2 lutego 2020r., odbędzie się  w Domu Diecezjalnym „Tabor” ,ul.Połonińska 25. Będziemy gościć na spotkaniu Ewę Marię Bąk oraz  Adama Chroboka z Katowic. Rozpoczynamy Mszą Św. o......