SEMINARIUM ODNOWY WIARY I… WSPÓLNOTA „PRZYJACIELE OBLUBIEŃCA”

W naszej pijarskiej parafii p.w. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie, od 6 października do 15 grudnia 2014 r., w każdy poniedziałek o godz. 19.00 odbywało się Seminarium Odnowy Wiary pod hasłem Daj się porwać Duchowi Świętemu, w którym uczestniczyło każdorazowo około 150 osób. Seminarium zakończyło się 15 grudnia zawiązaniem nowej wspólnoty, która nosi nazwę „Przyjaciele Oblubieńca”.

Seminarium Odnowy Wiary to forma rekolekcji, poprzez którą Bóg wzbudził i nadal wzbudza wielu ludzi do żywej wiary, do otwartości na działanie Ducha Świętego. Seminarium Odnowy Wiary, pomaga w dojrzałym, zdecydowanym i osobistym zwróceniu się ku Jezusowi Chrystusowi oraz w przyjęciu osoby Ducha Świętego, Jego obecności i mocy. Duch Święty chce przemieniać serca i doprowadzać do pełni życia, do pełnego otwarcia się na dary, abyśmy stali się prawdziwymi świadkami Jezusa.

Uczestnicy rekolekcji otrzymali podręcznik formacyjny „Seminarium Odnowy Wiary”, przy pomocy którego na osobistej modlitwie rozważali wybrane fragmenty z Pisma Świętego. W poniedziałki w ramach spotkania w grupach dzielili się własnymi refleksami i odkryciami oraz świadectwem działania Boga w swoim życiu. Po dzieleniu w grupach była konferencja, które głosili o. Dawid i o. Mariusz oraz członkowie Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca z Lublina. Ostatnia cześć poniedziałkowego wieczoru wypełniona była modlitwa uwielbienia.

SOW dla wielu osób było czasem odkrywania głębi spotkania z Bogiem i przemiany życia, czasem zmiany patrzenie na Boga, świat i ludzi.

Dalsza formacja wspólnoty będzie opierała się na codziennej medytacji Słowa Bożego, a raz w tygodniu na wspólnym spotkaniu. Od stycznia podejmiemy pracę z kolejnymi podręcznikami, które pomogą w stawaniu się uczniem Chrystusa: „Szkoła modlitwy”, „Szkoła walki duchowej”, „Drogi duchowego wzrostu”, „Studium Ewangelii wg św. Marka”, „Seminarium uzdrowienia wewnętrznego”. Oprócz tego będziemy chcieli doświadczać Boga w poprzez uczestnictwo w weekendowych kursach ewangelizacyjnych i sesjach formacyjnych.

Nazwa Przyjaciele Oblubieńca zaczerpnięta została z Biblii. W Starym Testamencie przyjaciel oblubieńca – czyli pana młodego – szedł i szukał dla niego żony. Jego zadaniem było zachęcenie wybranej kobiety, by wyszła za mąż za jego przyjaciela. Tak też Rebeka została żoną Izaaka. Św. Jan Chrzciciel w swojej posłudze cały czas wskazywał na Jezusa, i jak o sobie mówił jako Przyjaciel Oblubieńca doznawał ogromnej radości, z tego, że ludzie poszli za Jezusem. Naszym celem – jako Przyjaciół Oblubieńca, czyli Jezusa – jest pokazanie ludziom Pana Jezusa, by odkryli Go i zakochali się w Nim. Aby Kościół (Oblubienica) zakochał się w swoim Oblubieńcu – Chrystusie. Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca jest wspólnotą formacyjno-ewangelizacyjną, ponieważ jesteśmy uczniami (formujemy się) i jednocześnie jesteśmy misjonarzami (ewangelizujemy) dla innych i dla siebie też.

Przez najbliższe 32 tygodnie osoby, które chcą wstąpić do naszej wspólnoty zapraszamy w poniedziałki na godz. 19:00 do kościoła.