SŁOWO LEKTORA BOŻEGO SŁOWA

10 WRZEŚNIA 2017

Niedziela

XXIII niedziela zwykła

(Mt 18,15-20)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy brat twój zgrzeszy [przeciw tobie], idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik! Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

ROZWAŻANIE

Dzisiejsze Słowo Boże mówi nam o naszych braciach i siostrach z którymi tworzymy jedną wspólnotę (wspólnotę Kościoła) i o tym aby wypełniać przykazanie „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”. Rozważając dzisiejsze Słowo Boże myślę, że przykazanie miłowania bliźniego jest bardzo ważnym przykazaniem w naszym życiu. Jeśli ktoś z naszych bliskich zbłądzi w życiu, zagubi się to naszym obowiązkiem jest mu okazać pomoc, jakąś dobrą radę, upomnienie kiedy źle postępuje by zmienić jego myślenie i postępowanie.  Będąc wspólnotą musimy reagować na zło które się wkrada. Upomnienie bliźniego ma na celu jego dobro czyli zażegnanie niebezpieczeństwa utraty zbawienia. Wspólnota … Jezus w ewangelii mówi „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani  w imię moje tam ja jestem pośród nich”,  a więc kiedy gromadzimy się na Eucharystii i zanosimy nasze modlitwy do Boga  to nasza modlitwa czerpie moc ze zjednoczenia z Chrystusem. Modlitwa wspólnoty staje się więc modlitwą samego Jezusa który wstawia się za wierzącymi u Ojca.

 

 

                                                                                     Wojciech Bajorek