“SŁOWO” LEKTORA SŁOWA BOŻEGO

XXVI niedziela zwykła

(Mt 21,28-32)
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy! Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią Mu: Ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.

ROZWAŻANIE:

Jezus w swojej przypowieści zawartej w Ewangelii według św. Mateusza mówi nam o dwóch synach. Pierwszy z nich na prośbę swojego ojca “Dziecko idź i pracuj dzisiaj w winnicy”odpowiedział pozytywnie, a nie wykonał zadania. Drugi syn wyraził sprzeciw, bunt wobec prośby ojca, ale mimo tego poszedł. Nawrócił się. To on spełnił wolę swojego ojca. Jezus po opowiedzeniu przypowieści porównał arcykapłanów i uczonych w piśmie do pierwszego syna. Nierządnice i celnicy odpowiedzieli Bogu “NIE” i grzeszyli, ale zmieniło się to, kiedy posłuchali słów Jana Chrzciciela i poszli za Jezusem. Większość z ludzi, także mówi “nie” Bogu czyniąc zło, lecz nawracamy się tak jak celnicy i nierządnice. Chodzimy do spowiedzi. Żałujemy tego co zrobiliśmy, a miłosierny Ojciec przebacza nam nasze winy, ale czy tylko poprzez nawrócenie wejdziemy do królestwa niebieskiego?

FSM