“SŁOWO” LEKTORA SŁOWA BOŻEGO

NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
– UROCZYSTOŚĆ, ROK B

 

EWANGELIA (Mk 14,12-16.22-26)

Ustanowienie ofiary Nowego Przymierza

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: „Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę?”
I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: „Idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: «Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami?» On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujcie dla nas”. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę.
A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im mówiąc: „Bierzcie, to jest Ciało moje”. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: „To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym”.
Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.

ROZWAŻANIE:

Na początku Ewangelii Jezus wysyła uczniów aby przygotowali miejsce w którym zostanie spożyta Pascha. Jest to nawiązanie do Nas. Na każdej Mszy Świętej(Eucharystii) Jezus pyta właśnie Nas gdzie spożywasz Paschę. Powinniśmy mu zatem otworzyć nasze serca aby dokonało się przemienienie darów eucharystycznych. Jest to klucz do właściwego przeżywania Eucharystii. W Wieczerniku Jezus dokonał cudu, który odbywa się na każdej Mszy Świętej przez ręce kapłana mocą Ducha Świętego, dlatego Eucharystia jest bardzo ważną rzeczą dla chrześcijanina. Po tym Jezus opowiada o pójściu do Ojca: „Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym».” jako zapowiedź śmierci krzyżowej i zmartwychwstania.

 

Kacper Wilk