“SŁOWO” LEKTORA SŁOWA BOŻEGO

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
– UROCZYSTOŚĆ, ROK B

 

EWANGELIA (J 15, 26-27; 16, 12-15)

Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

 

ROZWAŻANIE:

W dniu dzisiejszym przeżywamy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, którego owoce spotykamy w drugim człowieku codziennie. We fragmencie Ewangelii wg św. Jana, Jezus przekazuje uczniom, że Bóg Ojciec pośle Ducha Świętego, dzięki któremu poznamy prawdę. Ks. Piotr Pawlukiewicz powiedział: “…gdyby nie Duch Święty to, to co dokonało się na Golgocie byłoby niejako prywatną sprawą Syna i Ojca, Jezus by się zbawił, ale to Jego zbawienie przez Ducha Świętego rozlewa się na cały Kościół …”. Duch Święty zstąpił na uczniów w dniu Pięćdziesiątnicy. Kiedy to się wydarzyło, potrafili mówić  różnymi językami głosząc  Dobrą Nowinę wszystkim narodom. Św. Paweł w Liście do Galatów napisał, żeby nie czynić tego co chce ciało, gdyż jego uczynki rodzą: niezgodę, nienawiść, zazdrość, pijaństwo i wiele innych.

Dzisiejszy świat nie zmierza w stronę dobra, ponieważ  większość ludzi na Ziemi kieruje się pożądaniami ciała, a nie ducha. Ciało zyskuje władzę nad duchem, przez co coraz więcej grzeszymy.  Taka postawa pozbawia nas szczęścia, a także wywołuje wewnętrzny niepokój. Ludzie nie zawsze  wykorzystują otrzymane dary od Ducha Świętego. Niestety istota ludzka nie pragnie przyjąć Ducha Świętego do swego serca, a co za tym idzie, nie otrzymuje Jego owoców.

Owocem Jego jest; miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Bóg dał nam wolną wolę, dlatego każdy świadomie musi podejmować decyzje. A więc   “Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujemy” i jeśli nawet zdarzy się, że ciało w naszym życiu weźmie górę nad duchem, to mamy możliwość, jeśli tylko tego żałujemy i postanowimy poprawę, uzyskania przebaczenia od naszego Ojca w sakramencie pokuty i pojednania. Niech Duch zwycięży i kieruje naszym życiem.

 

FSM