“SŁOWO” LEKTORA SŁOWA BOŻEGO

IX NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B

PIERWSZE CZYTANIE (Pwt 5,12-15)

Szabat przypomnieniem wyzwolenia z Egiptu

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.

To mówi Pan:
„Będziesz uważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał twój Pan Bóg. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę, lecz w siódmym dniu jest szabat twego Pana Boga.
Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani obcy, który przebywa w twoich bramach; aby wypoczął twój sługa i twoja służąca, jak i ty.
Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd twój Pan Bóg ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, przeto ci nakazał twój Pan Bóg strzec szabatu”.

 

EWANGELIA  (Mk 2,23 – 3,6)

Jezus jest panem szabatu

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: „Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?”
On im odpowiedział: „Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom”. I dodał: „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu”.
Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: „Stań tu na środku”. A do nich powiedział: „Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?” Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: „Wyciągnij rękę”. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

 

ROZWAŻANIE:

Dzisiejsze Słowo Boże mówi o przestrzeganiu szabatu czyli dnia świątecznego.    W pierwszym czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa Pan mówi „Będziesz zważał na szabat aby go święcić , sześć dni będziesz pracował a siódmego dnia odpoczniesz. W tym dniu nie będziesz pracował, ani twój sługa, ani wół….”. Pan przestrzega więc aby w dzień święty czyli w dzień szabatu nie pracować i nie wykonywać żadnego ciężkiego wysiłku, ale odpocząć i świętować w tym dniu. A więc przestrzeganie w dzisiejszych czasach dnia świętego jakim jest niedziela jest dla każdego chrześcijanina priorytetem, że dzień ten ma być dniem odpoczynku i świętowania a zarazem oddania czci Bogu. Natomiast w dzisiejszej Ewangelii Jezus wyjaśnia faryzeuszom po co zostało stworzone Prawo. Uczniowie zaczęli obrywać kłosy, natomiast faryzeusze oburzyli się że oni to czynią ponieważ w dzień szabatu nie wolno było obrywać kłosów. Zaczęli więc napominać Jezusa.          Jezus zaś wytłumaczył im że prawo zostało ustanowione po to aby służyło ludzkiemu życiu oraz bezpieczeństwu. Jednak w chwili kiedy głód niebezpieczeństwo lub choroba (nawiązując do uzdrowienia chorego z bezwładną ręką) utrudniają świętowanie bądź spotkanie z Bogiem, to nawet w święto należy czynić wszystko aby jakiekolwiek przeszkody usunąć. Jezus uświadamia wszystkim że Bogu zawsze zależy na dobru człowieka.

Wojciech Bajorek