ŚLUBY UROCZYSTE PIJARÓW 2015

28 marca 2015 r. w Kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi w Krakowie nasi współbracia: Przemysław Suchy i Bartłomiej Koszyk złożyli Śluby Uroczyste na ręce o. Józefa Matrasa, Prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów.

Śluby Uroczyste w naszym zakonie (tzw. wieczysta profesja zakonna) są zobowiązaniem członka danej wspólnoty do przestrzegania rad ewangelicznych do końca swojego życia: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz specjalnej troski o wychowanie dzieci i młodzieży.