Święto Miłosierdzia Bożego – Dzień wielkich łask

Święto Miłosierdzia Bożego

Niedziela, 16.04.2023

Dzień wielkich łask

Pan Jezus związał z nim wielki obietnice. Powiedział Siostrze Faustynie:

„W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski”.

Z tym świętem związana jest również łaska szczególna, obiecana przez Pana Jezusa wszystkim, którzy tego dnia zwrócą się do Niego z ufnością:

„Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar”.

Ten wielki dar można porównać jedynie do stanu duszy zaraz po chrzcie świętym.

Jest to łaska wyjątkowa:

– uwalnia od win i kar zaciągniętych na siebie przez popełnione grzechy.

– gdyby ktoś umarł, to idzie do nieba, bo darowane ma odbycie kar w czyśćcu.

Przyjmij ten dar i zachęć innych!

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu dostępnego pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=zJd3f_tD1N8