ŚWIĘTO SŁUŻBY LITURGICZNEJ W UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA, 23 XI 2014

Podczas Mszy św. o godz. 11.oo koncelebrowanej przez o. prob. Jana Taffa i o. Dawida Borkowskiego – opiekuna służby liturgicznej zostali ustanowieni nowi ministranci i lektorzy. Wszyscy należący do służby liturgicznej (ministranci, lektorzy i schola) złożyli lub odnowili swoje przyrzeczenia-zobowiązania godnego służenia Bogu w kościele i w codziennym życiu. Po południu dziewczęta i chłopcy ze służby liturgicznej ze swoimi rodzicami i rodzeństwem uczestniczyli w świątecznej agapie.