TYDZIEŃ MISYJNY

Zbieramy pluszaki dla dzieci w Afryce, w Kamerunie. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie maskotek jako daru serca dla naszych dzieci. Ufni w waszą otwartość z góry dziękujemy za okazaną życzliwość.

Poślij pluszaka do nas na adres:

Parafia św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie

Lwowska 125,  35-301 Rzeszów

 Telefon: 17 853 62 62

 

W tym roku w naszych placówkach pomagamy dzieciom ze świetlicy w stolicy Santiago w Chile. Ojciec Janusz napisał do nas poruszający list. Zapraszam do lektury. Jeśli chcesz możesz przekazać dowolna ofiarę na konto z dopiskiem Świetlica Chile:

Referat Misyjny Zakonu Pijarów

Ul. Dzielskiego 1

31 – 465 Kraków

misje@pijarzy.pl

KONTO: PKO  BP  SA I  o/Kraków  66 1020 2892 0000 5402 0115  8997

W tym tygodniu misyjnym pomódlmy się za naszych drogich misjonarzy. Modlitwa, to niewidzialny prezent, to takie niewidzialne stróżowanie przy misjonarzu na jego misyjnych drogach. Misjonarzom trzeba Waszej modlitwowej eskorty, aby nie ustali w drodze i podołali trudom pracy apostoła.

Miłosierny Boże, daj wszystkim misjonarzom, którzy poszli w różne strony świata, by głosić Dobrą Nowinę, obdarz ich zdrowiem, siłami i wytrwaniem na misyjnych drogach, aby mogli jak najdłużej głosić Dobrą Nowinę.  Nie opuszczaj ich w codziennym wysiłku budowania Twego królestwa na ziemi.