UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA – 25 LISTOPADA 2018 R.

Uroczystość Chrystusa Króla.

 

W ubiegłą niedzielę, ostatnią w roku liturgicznym, świętowaliśmy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Tego dnia wydarzyło się naprawdę bardzo wiele. Do grona kandydatów na ministrantów dołączyło czterech chłopców, a po rocznych przygotowaniach pozostali uzyskali kolejne odznaki, które oznaczają stopnie formacji. W tym momencie stoją przed nimi określone wyzwania:

Choraliści – to pierwszy stopień formacji ministranckiej. Ich zadaniem jest troska o własną świętość, czemu pomóc na pełniejszy udział w Mszy świętej.

Ministranci światła – do ich zadań należy troska o światło, znak obecności Boga wśród ludzi. Oni sami mają być drogowskazem na drodze wiary.

Ministranci Ołtarza – troszczą się o należyte przygotowanie ołtarza podczas Eucharystii, szczególnie darów ofiarnych chleba i wina oraz paramentów liturgicznych.

Lektorzy – poprzez czytanie i rozważanie Słowa Bożego mają pomagać ludziom w życiu zgodnie z wolą Boga.

Ceremoniarze – ich zadaniem jest czuwanie nad właściwym przebiegiem liturgii.

Swoje przyrzeczenia odnowiła cała Liturgiczna Służba Ołtarza, a następnie Mały Chór Kalasancjusza, który uświetnia Msze święte swoim śpiewem. Po Eucharystii odbyła się uroczysta agapa. Dziękujemy tym, którzy angażują się w przygotowanie nas do służby, szczególnie ojcu Bartłomiejowi, Pani Gabrysi i Panu Piotrowi Wąsaczom. Ta „Ostatnia niedziela” to czas pożegnania, ale tego roku liturgicznego, który obfitował w piękne wydarzenia. „Dzisiaj się rozejdziemy”, by spotkać się już niedługo – podczas I Niedzieli Adwentu.

 

Tomasz Stachyra

Klikając tutaj, pobierzesz zdjęcia lepszej jakości