UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA – 22 LISTOPADA 2015

Uroczystość Chrystusa Króla do liturgii wprowadził papież Pius XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. Początkowo uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Pius XI, uzasadniając swą decyzję, pisał m.in.: Od dawna już powszechnie nazywano Chrystusa Królem w przenośnym tego słowa znaczeniu, a to z powodu najwyższego stopnia dostojeństwa, przez które wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc, iż Chrystus króluje w umysłach ludzkich, nie tyle dla głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, ile że on sam jest prawdą, a ludzie od Niego powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować; mówimy też, iż Chrystus króluje w woli ludzkiej, ponieważ w Nim nie tylko nieskazitelna wola ludzka stosuje się zupełnie i z całym posłuszeństwem do najświętszej woli boskiej, lecz także dlatego, że Chrystus tak wpływa natchnieniami swymi na naszą wolną wolę, iż zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie uznajemy Chrystusa jako Króla serc dla Jego „przewyższającej naukę miłości” i dla łagodności i łaskawości, którą przyciąga dusze. Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i nie będzie do tego stopnia ukochanym przez wszystkie narody, jak Jezus Chrystus. Lecz jeżeli głębiej wnikniemy w rzecz, widzimy, iż we właściwym tego słowa znaczeniu imię i władzę króla należy przyznać Chrystusowi jako Człowiekowi, albowiem tylko o Chrystusie jako Człowieku można powiedzieć, iż otrzymał od Ojca „władzę i cześć, i królestwo”; Chrystus bowiem, jako Słowo Boga, będąc współistotnym Ojcu, wszystko ma wspólne z Ojcem, a więc także najwyższe i nieograniczone władztwo nad wszystkim stworzeniem.

 

 

Uroczystość Chrystusa Króla jest jednocześnie świętem Liturgicznej Służby Ołtarza, dlatego tego dnia przyrzeczenia złożyli nowi ministranci i lektorzy, a pozostali członkowie liturgicznej służby parafii odnowili swoje przyrzeczenia przed całym zgromadzeniem liturgicznym. Do grona ministrantów zostali włączeni: Karol Dudek, Marcin Molenda, Sebastian Ochab, Kamil Stęchły i Kacper Wilk. Nowi lektorzy, to: Mateusz Kamycki, Łukasz Niemiec, Dawid Stawicki i Jakub Tarnawski. Przyrzeczenia godnej i gorliwej służby złożyli również członkowie Małego Chóru św. Józefa Kalasancjusza, w tym roku wyjątkowo w dniu świętej Cecylii, patronki chórzystów, lutników, muzyków, organistów i zespołów wokalno-muzycznych. Gratulujemy i życzymy im wytrwałości i opieki Bożej w tej jakże ważnej posłudze!

Po południu w dolnym kościele spotkali się chórzyści, ministranci i lektorzy wraz ze swoimi rodzinami. Był wspólny śpiew, rozmowy i możliwość spróbowania wafli, pierników, rolad, wuzetek i innych smakołyków przygotowanych przez nasze żony, babcie, ciocie, teściowe i wszystkie inne pracowite kobiety… Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie uroczystości, serdecznie dziękujemy!