WIZYTA KOLĘDOWA 2022/2023

Po dwuletniej przerwie rozpoczniemy wizytę duszpasterską w tradycyjnej formie od wtorku 27 grudnia.

Przychodzimy do Waszych domów z błogosławieństwem. Pragniemy modlić się z Wami i w ważnych dla Was sprawach. Poświęcamy dom i wszystko, co w nim jest, aby „Przeciwnik wasz, diabeł, który jak lew ryczący krąży…”(1P 5,9) nie miał do Was przystępu. Chcemy, choćby przez krótką chwilę, porozmawiać o tym, czym żyjecie i co zajmuje Wasze serca i umysły oraz o tym, co jest ważne dla Parafii – Wspólnoty żywego Kościoła.

Każdego dnia wyznaczona jest ilość mieszkań, które odwiedzi konkretny ojciec. Będzie on rozpoczynał wizytę od podanego numeru, tak aby każdy mógł przewidzieć, o której godzinie do ich domu zapukają ministranci lub lektorzy. Odwiedziny rozpoczynamy od godz. 16.30 lub 14:00 według zapowiedzianego porządku, od wymienionych numerów domów.

Niech nie zabraknie na stole krzyża, Pisma św., wody święconej (choć zapewne każdy z ojców też będzie ją miał) oraz świecy. Woda święcona do zabrania do domów będzie wystawiona w otwartym przez cały dzień  przedsionku kościoła od strony ulicy. Przy okazji wizyty można poprosić ojca o poświęcenie dewocjonaliów. Przypominamy, że podczas wizyty nie zbieramy pieniędzy. Jeśli ktoś będzie chciał złożyć ofiarę na potrzeby, utrzymanie i inwestycje w kościele i parafii, niech to uczyni składając „na tacę”.

Życzymy Wam, Drodzy – i sobie – dobrych spotkań i obfitego błogosławieństwa. Niech ono będzie z Wami w ciągu całego, kolejnego roku.

Ojcowie Pijarzy

PLAN KOLĘDY DUSZPASTERSKIEJ

 • 27 XII 2022 r.  od godz. 16.30:
  1. ul. Lwowska nieparzyste od numeru 75;
  2. ul. Lwowska nieparzyste od numeru 109;
  3. ul. Lwowska nieparzyste od numeru 155;
  4. ul. Lwowska nieparzyste od numeru 175;
 • 28 XII 2022 r.  od godz. 16.30:
  1. ul. Lwowska parzyste bez bloków od numeru 76;
  2. ul. Lwowska parzyste bez bloków od numeru 118 (malejąco);
  3. ul. J. Olbrachta nieparzyste od numeru 47 (malejąco);
   – ul. J. Olbrachta nieparzyste od numeru 1 – na końcu
 • 29 XII 2022 r.  od godz. 16.30:
  1. ul. J. Olbrachta parzyste od numeru 2;
  2. ul. H. Pobożnego od początku;
  3. ul. K. Odnowiciela i ul. Królowej Marysieńki
  4. ul. Królowej Bony i ul. Aleksandra Jagiellończyka
 • 30 XII 2022 r.  od godz. 16.30:
  1. ul. Królewska od numeru 1
  2. ul. Królewska od numeru 44 (malejąco)
 • 2 I 2023 r.  od godz. 16.30:
  1. ul. Władysława IV (od początku);
  2. ul. Władysława IV (od końca);
 • 3 I 2023 r.  od godz. 16.30:
  1.  ul. Anny Jagiellonki;
  2. ul. Bolesława Śmiałego;
  3. ul. Książęca (od końca);
 • 4 I 2023 r.  od godz. 16.30:
  1. ul. Zygmunta I Starego (od początku);
  2. ul. Zygmunta I Starego (od końca);
 • 5 I 2023 r.  od godz. 16.30:
  1.  ul. Saska – numery parzyste;
  2. ul. Saska – numery nieparzyste: od nr. 1;
  3. ul. Saska – numery nieparzyste: od nr. 45;
  4. ul. Saska – numery nieparzyste: od nr. 61;
 • 7 I 2023 r.  od godz. 14.00:
  1.  ul. Leszka czarnego (domki);
  2. ul. Leszka Czarnego 2 (od początku);
  3. ul. Leszka Czarnego 2 (od końca);
 • Poniedziałek, 9 I 2023 od godz. 16.30:
  1. Kujawska 9 B od numeru 1;
  2. Kujawska 13 A od numeru 1;
  3. Kujawska 13 A od numeru 50;
 • Wtorek, 10 I od godz. 16.30:
  1. Kujawska domki od początku;
  2. Kujawska domki od końca;
 • Środa, 11 I od godz. 16.30:
  1. Litewska i ul. Witolda;
  2. Cienista;
 • Czwartek, 12 I od godz. 16.30:
  1. Pomorska od początku;
  2. Pomorska od końca;
 • Piątek, 13 I od godz.16.30:
  1. Kujawska 13 od nr. 1;
  2. Kujawska 13 od nr. 23;
  3. Kujawska 13 od nr. 58;
 • Sobota, 14 I od godz. 14.00:
  1. Mazowiecka parzyste od nr 2;
  2. Mazowiecka parzyste od nr. 44;
  3. Mazowiecka parzyste od nr. 104 (malejąco);
  4. Mazowiecka nieparzyste od nr. 1;
  5. Mazowiecka nieparzyste od nr. 23.
 • Poniedziałek, 16 I od godz. 16.30:
  1. Lwowska 96 od początku;
  2. Lwowska 98 D od początku;
 • Wtorek, 17 I od godz. 16.30:
  1. Lwowska 98 B od początku;
  2. Lwowska 98 B ostatnia klatka od końca a następnie w bloku 98 C od początku;
  3. Lwowska 98 C od końca;
 • Środa, 18 I od godz. 16.30:
  1. Lwowska 96 A od początku;
  2. Lwowska 96 A ostatnia klatka od końca a następnie w bloku 98 A od początku;
  3. Lwowska 98 A od końca;
 • Czwartek, 19 I od godz. 16.30:
  1. Lwowska 98 od początku;
  2. Lwowska 98 od końca;
 • Piątek 20 I od godz. 16.30:
  1. Bałtycka od nr. 1 i ul. Tatrzańska;
  2. Bałtycka od nr. 18 A;
  3. Bałtycka od nr. 25;
 • Sobota, 21 I od godz. 14.00:
  1. Bałtycka bloki od 31 do 37;
  2. Kaszubska;
  3. Podlaska;
 • Poniedziałek, 23 I od godz. 16.30:
  1. ul. Morgowa nr. nieparzyste od nr. 83
  2. ul. Morgowa nr. nieparzyste od nr. 109
 • Wtorek, 24 I od godz. 16.30:
  1. ul. Morgowa nr. parzyste od nr. 38
  2. ul. Morgowa nr. parzyste od nr. 100
  3. ul. Morgowa nr. parzyste od nr. 144
 • Środa, 25 I od godz. 16.30:
  1. ul. Marcina Filipa DOMY od nr. 1 
  2. ul. Marcina Filipa DOMY od nr. 13 do nr. 33 a następnie BLOKI 22 i 24 (każdorazowo od numeru 1)
  3. ul. Marcina Filipa BLOKI od 26 do 34  (każdorazowo od numeru 1) a następnie DOMY od nr. 36 do nr. 42
 • Czwartek, 26 I od godz. 16.30:
  1. ul. Marcina Filipa BLOKI 50, 52, 54, 56
  2. ul. Marcina Filipa BLOKI 58, 60, 62, 64, 66
  3. ul. Marcina Filipa BLOK 68 (każdorazowo od numeru 1)
 • Piątek, 27 I od godz. 16.30:
  1. ul. Marcina Filipa BLOK 70
  2. ul. Marcina Filipa BLOKI 72 i 74
  3. ul. Marcina Filipa BLOKI 76 i 78 (każdorazowo od numeru 1)
 • Sobota, 28 I od godz. 14.00:
  1. ul. Warneńczyka nr. parzyste od 2
  2. ul. Warneńczyka nr. parzyste od 22
  3. ul. Warneńczyka nr. parzyste od 40
  4. ul. Warneńczyka nr. nieparzyste od 1 do 39A
 • Poniedziałek, 30 I od godz. 16.30:
  1. ul. Warneńczyka nr. nieparzyste od 41 A do 49
  2. ul. Warneńczyka nr. nieparzyste od 61 do 81 F
  3. ul. Warneńczyka nr. nieparzyste – szeregówki od 83 E do 83 H
 • Wtorek, 31 I od godz. 16.30:
  1. ul. Warneńczyka nr. nieparzyste od 83 do 85 D
 • Środa, 1 II od godz. 16.30:
  1. ul. Warneńczyka nr. nieparzyste od 87 do 87 Z
  2. ul. Warneńczyka nr. nieparzyste od 89 do 109 (bez szeregówek z numerem 101)
 • Czwartek, 02 II od godz. 16.30:
  1. ul. Warneńczyka nr. nieparzyste – szeregówki od 101/1 do 101/12

 Gdyby ktoś z parafian chciał jeszcze przyjąć księdza, prosimy o zgłoszenie się w kancelarii lub zakrystii, albo telefonicznie i ustalenie terminu.