WIZYTACJA PARAFII

W dniu 15 czerwca Ordynariusz Diecezji ks. bp. Jana Wątroba przeprowadzi wizytację w naszej wspólnocie parafialnej. Wizytacja rozpocznie się Mszą św. o godz. 9.00, na którą zapraszamy wszystkich przynależących do Żywego Różańca, Caritas, Akcji Katolickiej, Grupy Modlącej się za Ojczyznę. Po Mszy św. spotkanie z tymi grupami. O godz. 11.00 ks. bp odwiedzi chorych w Hospicjum na ul. Kujawskiej. Na godz. 15.00, na Koronkę do Miłosierdzia Bożego zaproszone są rodziny, z których pochodzą kapłani i osoby konsekrowane. Na godz. 16.30 zapraszamy przedstawicieli wspólnot i grup parafialnych. O godz. 18.00 Msza św. całej wspólnoty parafialnej. Zachęcamy do udziału we wspomnianych wydarzeniach. Liderów wspólnot i grup proszę o przygotowanie krótkiej informacji i sprawozdania.