Parafia pw. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie - Ojcowie Pijarzy

XXVI NIEDZIELA-” Zazdrość. Zgorszenie”

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytanie z Księgi Liczb.
Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak.
Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie.
Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: „Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie”. Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: „Mojżeszu, panie mój, zabroń im”. Ale Mojżesz odparł: „Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha”.
Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła.
Teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby.
Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego: nie stawia wam oporu.
EWANGELIA (Mk 9,38-43.45.47-48)
Jan powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z: nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami”.
Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.
Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze.
Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiemia rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie”.
ROZWAŻANIE
W dzisiejszej Liturgii Słowa, przedstawione są bardzo spójne ze sobą teksty. W czytaniu ze Starego Testamentu można wyodrębnić fragment rozmowy Jozuego z Mojżeszem, kiedy usłyszeli informacje od młodzieńca z obozu, syn Nuna wypowiedział słowa ” Mojżeszu, panie mój, zabroń im! “. W podobnej sytuacji znaleźli się apostołowie, którzy widząc nieznanego im człowieka czyniącego cuda w imię Jezusa zakazali mu tego. Jednak Chrystus wypowiada bardzo ważne słowa “Przestańcie zabraniać mu, bo nikt kto czyni cud w imię moje nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie”. Pan ukazuje nam, że nikt kto czyni dobro poprzez swoją wiarę w Jezusa nie zmieni nagle swojego nastawienia, ponieważ zrodziła w nim się wielka miłość do Tego przez którego czynił cuda. W dalszej części Ewangelii według św. Marka, Syn Boży pokazuje nam co uczynić, aby nie zgrzeszyć. Ważne jest zdanie “a kto by się stał powodem grzechu, dla jednego z tych małych, którzy wierzą temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze”. Jeśli zatem popełnienie grzech, jestem winny, ale osobą z większym ciężarem grzechu jest ta, która stała się powodem dokonania tego czynu,myśli. Zauważyć można, jak ważne jest nie popełnianie zła, gdyż to co później się z nami stanie jest wieczną męczarnią, dlatego staraj się, żeby żadna twoja części ciała, a także myśli nie kierowały się w stronę złego. Kiedy jesteśmy już na rozstaju dróg, pomódlmy się i wybierzmy tę opcję, która może nie będzie dla nas wspaniała w tym życiu, ale z miłości do Boga okaże się znacznie cenniejsza w dalszej naszej pielgrzymce.
FSM