XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B- NAJWIĘKSZE PRZYKAZANIE

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B- Największe przykazanie

EWANGELIA (Mk 12,28b-34)

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”
Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania większego od tych”.
Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”.
Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się Go pytać.

ROZWAŻANIE:

W dzisiejszej Ewangelii do Jezusa podszedł uczony w Piśmie i zapytał go, które z przykazań uważa, za największe. Mogło być to pytanie podchwytliwe, ponieważ w kulturze judaistycznej istnieje ogromna ilość przykazań. Jednak odpowiedź Jezusa nie była według rozmówcy nie tylko prawidłowa, lecz także go ucieszyła, ponieważ on sam udzieliłby tej samej odpowiedzi. Uważał on, że sama wiara w Boga nie jest wystarczająca i należy go także miłować i oddać mu swoje codziennie życie i troski, ponieważ miłość Boga do człowieka jest bezwarunkowa. Ale i to wciąż nie jest wystarczająco, ponieważ w dalszej wypowiedzi Jezus wspomina także o drugim przykazaniu, o „traktowaniu bliźniego jak siebie samego”, to znaczy tych, którzy są obok, blisko nas. Zaakceptowanie siebie i pewność swojej wartości są początkiem i podstawą do tego, by miłować bliźnich. Pomoc bliźnim i potrzebującym jest ważnym elementem chrześcijańskiego życia. Ich rozmowa kończy się stwierdzeniem Jezusa, że uczony jest „niedaleko od Królestwa Bożego”, ponieważ zauważył, że rozumie przykazania. Podstawowymi zasadami chrześcijaństwa jest więc prawo miłości Boga, którego należy miłować wszystkimi zmysłami oraz bliźniego, którego należy miłować tak, jak siebie samego.

 

Ł.S