XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA-SĄD OSTATECZNY

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

EWANGELIA (Mk 13,24-32)

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte.
Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba.
A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.
Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.

ROZWAŻANIE:

Dzisiejsza ewangelia mówi o Sądzie Ostatecznym. Jezus zawiadamia nas o tym, że pewnego dnia powróci na Ziemię i Ci, którzy wierzą, nie zostaną opuszczeni. Mówi też, że nikt nie wie, kiedy to nadejdzie, oprócz Boga. Dlatego powinniśmy być ufni, że kiedy to nastąpi zostaniemy zbawieni. Każdy kto wierzy nie zostanie opuszczony , a będzie miał życie w Jezusie Chrystusie.

Kacper Sabik