Parafia pw. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie - Ojcowie Pijarzy 

 

27 stycznia na Mszę św. o godz. 9.30 zapraszamy rodziny z Domowego Kościoła i te, które chcą się do niego włączyć.
Bezpośrednio po Mszy św. spotykamy się w kawiarni pod plebanią.ZOBACZ relacje uczestników rekolekcji dla rodzin z Domowego Kościoła – Łapsze Niżne 23-28 lipca


 
 

 

 

Domowy Kościół to małżeńsko – rodzinny ruch świeckich w Kościele, działający w ramach Ruchu Światło-Życie, będącego jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła. Łączy on charyzmat Ruchu Światło – Życie i END. Krótko można go więc określić jako ruch świeckich, posoborowy i charyzmatyczny.
Wspólnoty Rodzin Ruchu Światło-Życie powstały w 1973 roku (wtedy miały miejsce pierwsze rekolekcje oazowe dla rodzin w Krościenku). Celem Ruchu jest urzeczywistnienie soborowej wizji rodziny chrześcijańskiej poprzez dowartościowanie miłości małżeńskiej, której źródłem jest miłość Boża. Rodzina jest tu pojmowana jako Kościół domowy, środowisko przekazywania wiary oraz jako wspólnota, która służy wspólnocie lokalnej (parafii) i czuje się za nią odpowiedzialna.

Zadaniem Domowego Kościoła jest niesienie wzajemnej pomocy w realizacji podstawowego powołania każdego człowieka, jakim jest jego powołanie do świętości. Istotne jest, że w małżeństwie do świętości dążą wspólnie mąż i żona. Szczególną uwagę zwraca się na budowanie jedności między nimi, na usuwanie wszystkiego, co rozbija wspólnotę małżeńską. Formą pomocy jest określenie wymagań stawianych wszystkim członkom – są to tzw. Zobowiązania. Chociaż przyjmuje się je dobrowolnie, to świadomość, że stanowią one wymagania Ruchu, motywuje do ich zachowywania i wprowadzania w życie, między innymi jako element dyscypliny i ćwiczenia woli.

Punktem wyjścia pracy jest zwykle oaza rekolekcyjna, piętnastodniowe rekolekcje, które odbywają się w czasie wakacji. Praca w ciągu roku odbywa się w grupach zwanych kręgami, tworzonych przy poszczególnych parafiach. Krąg składa się z 4 – 7 par małżeńskich i powinien stanowić grupę dynamiczną. Konieczna jest więc wzajemna znajomość, zaufanie, szczerość, przyjaźń oraz otwarcie się na innych, misyjność. Członkowie kręgu co roku wybierają spośród siebie parę animatorską, której zadaniem jest czuwanie nad wzrostem duchowym małżeństw; nad każdą grupą opiekę sprawuje też ksiądz moderator. W pracy formacyjnej silny nacisk kładziony jest na budowanie duchowości małżeńskiej, a przez to również na kształtowanie relacji w rodzinie.
Każde małżeństwo, będące członkiem kręgu, przechodzi formację. Najpierw poznaje zobowiązania, choć lepszą nazwą byłyby drogowskazy, bo są one pomocą pozwalającą trzymać się właściwej drogi.

Zobowiązania (modlitwa osobista, małżeńska i rodzinna, regularne studium Pisma Świętego, comiesięczny dialog małżeński, reguła życia, czyli systematyczna praca nad sobą, comiesięczne uczestnictwo w spotkaniach kręgu oraz piętnastodniowe rekolekcje wakacyjne lub krótsze w ciągu roku) to narzędzia pozwalające lepiej poznawać Boży zamiar względem każdego z małżonków. Pary spotykają się raz w miesiącu, aby dzielić się porażkami i sukcesami, owocami pracy nad sobą, życiem.

Inne strony:
http://www.oaza.pl
http://www.dk.oaza.pl
http://www.rdkkana.rzeszow.opoka.org.pl

Dodaj komentarz